Въпроси

Можете да заложите дневен, седмичен, полумесечен, месечен, тримесечен, шестмесечен и годишен лимит на всяка карта.

Картите се разблокират не по-късно от 1 работен ден след погасяване на текущите задължения.

След подписване на договор, ще Ви изпратим заявените карти на посочен от Вас адрес в срок не по-дълъг от 7 работни дни.

За да блокирате карта, е необходимо да се обадите на горещата ни линия (0800 20 220) или на вашия персонален картов мениджър. Блокирането става незабавно след Вашето обаждане.

Да, в рамките на общия месечен лимит на компанията Ви. За целта е необходимо да се свържете с вашия персонален картов мениджър и да посочите желания от Вас лимит и номера на картата.

Свържете се с вашия персонален картов мениджър и ще Ви бъде изпратена нова парола.

Можем да фактурираме еднократно за целия предходен месец, или многократно на части, според желанието Ви.

Всяко юридическо лице с регистрация в България или чужбина.

Да, можете да зареждате безпроблемно на всички собствени бензиностанции на ЛУКОЙЛ, както и на обектите франчайзи. Също така при зареждане на франчайз-обект ползвате отстъпката си по договор.

Няма ограничение на броя на картите, които може да ползвате. Ще ви издадем толкова карти, колкото са необходими според нуждите ви за безпроблемни и ефективно управление на автопарка ви.

След подадена заявка от ваша страна, ние ще ви изпратим готовите карти заедно с техните съответстващи ПИН-кодове на посочен от вас адрес. Така можете да ползвате картите си още в момента на получаването им.

Моля незабавно се обадете на телефона на клиента (0800 20 220) и обяснете проблема. Ще бъдете свързани със служител от Картов отдел и след потвърждаване на вашата идентификация (на база номер на карта и/или регистрационен номер на автомобил и/или име на приносител на картата), ще ви бъде указано съдействие за финализиране на транзакцията чрез изготвяне на протокол на място в бензиностанцията.

Фирмените карти ЛУКОЙЛ ви предоставят възможността за отложени плащане, което реално представлява до 45 дни стоков кредит (считано от първа дата на месеца, за който се отнася фактурата). Освен това, ставайки наш корпоративен клиент, вие получавате надеждно и навременно обслужване в лицето на персонален картов мениджър. Можете да се обръщате към нея/него с всякакви въпроси относно картовото администриране, както и съдействие в случай на проблеми като: загубена или блокирана карта, недостатъчен лимит, искане на справка за потребление на гориво по определена карта, т.н. Не на последно място, като наш корпоративен клиент, имате достъп до нарастваща отстъпка на база увеличено месечно потребление на гориво.